• +90 212 582 81 10 / Dahili: 6151
  • yenidenasya@fsm.edu.tr


Çalıştay Programının PDF haline buradan ulaşabilirsiniz.

 

1. GÜN 26 Mayıs 2021

10.00-12.00 / AÇILIŞ PROGRAMI

Açılış Konuşmaları

Abdullah EREN
Başkan
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
 
Prof. Dr. A. Merthan DÜNDAR
Müdür
Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
Prof. Dr. M. Fatih ANDI
Rektör
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
 
Doç. Dr. Burak AKÇAPAR
Büyükelçi
Dışişleri Bakanlığı
 
Dr. Serdar ÇAM
Bakan Yardımcısı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
 
 

13.00-14.30 I.OTURUM: AKADEMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ  

 

Oturum Başkanı: Merthan Dündar (Prof. Dr.)

 

Yeniden Asya Açılımında Kazan-Kazan Müzakerelerinin Tesisi

Prof. Dr. Ünsal Sığrı  

İşletme Yönetimi / OSTİM Teknik Üniversitesi

 

Asya-Pasifik Bölgeleri İle İlişkilerde Akademik İşbirliklerinin Önemi: Japonya GLOCAL AGE 2020 Öğrenci Değişim Projesi Örneği

Prof. Dr. Oğuzcan Turgay     

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme /Ankara Üniversitesi

 

Seçilmiş Asya–Pasifik Ülkelerinin Tarımsal Politika Göstergeleriyle Karşılaştırılması

Prof. Dr. Serkan Gürlük

Ziraat Fakültesi /Uludağ Üniversitesi

 

Asya Açılımı Bağlamında Bölgeye Yönelik Akademik ve Diplomatik Örgütlenme

Prof. Dr. Seriye Sezen

Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi       

 

Türkiye ve Avustralya'nın MIKTA Yapısı İçerisindeki Karşılaştırılması

Doç. Dr. Gürol Baba 

Uluslararası İlişkiler /Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi   

           

15.00-16.30 II. OTURUM: ÇİN-ASEAN İLİŞKİLERİ

Oturum Başkanı: Vakur Sümer (Doç. Dr.)

 

Türkiye’nin Yeniden Asya Açılımı ve Bölgesel Güçler Çin-Myanmar İlişkileri

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Temiz   

Uluslararası İlişkiler / İstanbul Medeniyet Üniversitesi        

 

Türkiye’nin Asya-Pasifik’te Bölgesel Bir Güç Olan ASEAN’la İlişkilerinde Beklentiler, Hayaller ve Gerçekler

Doç. Dr. Mehmet Özay

Sosyoloji / İbn Haldun Üniversitesi

 

Teknoloji, Asya-Pasifik Ve Türkiye: Çin ve Hindistan’ın Yapay Zekâ Çalışmaları Üzerinden Türkiye’ye Öneriler

Doç. Dr. İsmail Ermağan      

Uluslararası İlişkiler /İstanbul Medeniyet Üniversitesi         

 

Yükselen Asya Bölge, Bölgeselleşme ve Türkiye’nin Yaklaşımı

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik   

Asya Çalışmaları Anabilim Dalı /Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

 

Yeniden Asya Açılımı Bağlamında Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri ve Geleceği

Doç. Dr. Yalçın Kayalı          

Hindoloji Anabilim Dalı- Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi / Ankara Üniversitesi         

 

2. GÜN 27 Mayıs 2021

 

10.00- 11.30 III. OTURUM: BÖLGESEL GÜVENLİK ve KALKINMA

 

Oturum Başkanı: Altay Atlı (Dr.)

 

Yeniden Asya Açılımı Bağlamında Özbekistan- Kırgızistan Arasındaki Sorunlarda Türkiye’nin Arabuluculuk Rolü Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca       

Uluslararası ilişkiler / İstanbul Aydın Üniversitesi

 

Asya'dan Türkiye'ye Yönelik Düzenli ve Düzensiz Göç Hareketleri: Gelecek Öngörüleri ve Politika Önerileri

Prof. Dr. Şebnem Akçapar     

Sosyoloji /Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

 

Asya Pasifik Bölgesi Özelinde Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Mimarisi

Dr. Öğr. Üyesi Haluk Karadağ         

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler /Başkent Üniversitesi

 

Türkiye-Japonya İlişkileri Çerçevesin de Güney-Güney İşbirliği Fırsatları

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Pehlivantürk            

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

 

12.00-13.30 / IV. OTURUM: TÜRKİYE VE ASYA-PASİFİK İLİŞKİLERİ

 

Oturum Başkanı: İsmail Ermağan (Doç. Dr)

Türkiye ile Kore Arasındaki İlişkilerde Gözden Kaçanlar-Yeni Fırsatlar

Prof. Dr. Mahmut Ertan Gökmen      

Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Ankara Üniversitesi

           

Türkiye - AB Gümrük Birliği ve Türkiye'nin Doğu Asya Politikası: Fırsatlar, Zorluklar

Prof. Dr. Çınar Özen 

Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi        

 

Türkiye’nin 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu Üzerinde Konumu

Dr. Altay Atlı     

Asya Çalışmaları / Boğaziçi Üniversitesi        

 

Orta Asya Üzerinden Doğu Asya'ya Ulaşmak: Kadîm Bağlantıların İhyası

Doç. Dr. Vakur Sümer           

Avrasya Araştırma Enstitüsü / Ahmet Yesevi Üniversitesi

 

13.30-14.00 / GENEL DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ OTURUMU

Kezban Nilvana DARAMA
Büyükelçi
Dışişleri Bakanlığı Yeniden Asya İnisiyatifi Koordinatörü