• +90 212 582 81 10 / Dahili: 6151
  • yenidenasya@fsm.edu.tr


 
ÇALIŞTAYDA SUNULACAK TEBLİĞLER
 
 
Asya Açılımı Bağlamında Bölgeye Yönelik Akademik ve Diplomatik Örgütlenme
Prof. Dr. Seriye Sezen
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Ankara Üniversitesi        
 
Asya-Pasifik Bölgeleri İle İlişkilerde Akademik İşbirliklerinin Önemi: Japonya GLOCAL AGE 2020 Öğrenci Değişim Projesi Örneği
Prof. Dr. Oğuzcan Turgay     
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme /Ankara Üniversitesi
 
Seçilmiş Asya–Pasifik Ülkelerinin Tarımsal Politika Göstergeleriyle Karşılaştırılması
Prof. Dr. Serkan Gürlük
Tarım Ekonomisi /Uludağ Üniversitesi
 
Yeniden Asya Açılımında Kazan-Kazan Müzakerelerinin Tesisi
Prof. Dr. Ünsal Sığrı  
İşletme Yönetimi / OSTİM Teknik Üniversitesi
 
Türkiye ve Avustralya'nın MIKTA Yapısı İçerisindeki Karşılaştırılması
Doç. Dr. Gürol Baba 
Uluslararası İlişkiler /Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi   
 
Türkiye’nin Yeniden Asya Açılımı ve Bölgesel Güçler Çin-Myanmar İlişkileri
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Temiz   
Uluslararası İlişkiler / İstanbul Medeniyet Üniversitesi        
 
Türkiye’nin Asya-Pasifik’te Bölgesel Bir Güç Olan ASEAN’la İlişkilerinde Beklentiler, Hayaller ve Gerçekler
Doç. Dr. Mehmet Özay
Sosyoloji / İbn Haldun Üniversitesi
 
Teknoloji, Asya-Pasifik Ve Türkiye: Çin ve Hindistan’ın Yapay Zekâ Çalışmaları Üzerinden Türkiye’ye Öneriler
Doç. Dr. İsmail Ermağan      
Uluslararası İlişkiler /İstanbul Medeniyet Üniversitesi         
 
Yükselen Asya: Bölge, Bölgeselleşme ve Türkiye’nin Yaklaşımı
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik   
Asya Çalışmaları Anabilim Dalı /Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 
Yeniden Asya Açılımı Bağlamında Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri ve Geleceği
Doç. Dr. Yalçın Kayalı          
Hindoloji Anabilim Dalı/ Ankara Üniversitesi         
 
Yeniden Asya Açılımı Bağlamında Özbekistan-Kırgızistan Arasındaki Sorunlarda Türkiye’nin Arabuluculuk Rolü Üzerine Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca      
Uluslararası ilişkiler / İstanbul Aydın Üniversitesi
 
Asya'dan Türkiye'ye Yönelik Düzenli ve Düzensiz Göç Hareketleri: Gelecek Öngörüleri ve Politika Önerileri
Prof. Dr. Şebnem Akçapar     
Sosyoloji /Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 
Asya Pasifik Bölgesi Özelinde Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Mimarisi
Dr. Öğr. Üyesi Haluk Karadağ         
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler /Başkent Üniversitesi
 
Türkiye-Japonya İlişkileri Çerçevesin de Güney-Güney İşbirliği Fırsatları
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Pehlivantürk            
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 
Türkiye ile Kore Arasındaki İlişkilerde Gözden Kaçanlar-Yeni Fırsatlar
Prof. Dr. Mahmut Ertan Gökmen      
Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Ankara Üniversitesi
           
Türkiye - AB Gümrük Birliği ve Türkiye'nin Doğu Asya Politikası: Fırsatlar, Zorluklar
Prof. Dr. Çınar Özen 
Uluslararası İlişkiler / Ankara Üniversitesi        
 
Türkiye’nin 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu Üzerinde Konumu
Dr. Altay Atlı     
Asya Çalışmaları / Boğaziçi Üniversitesi        
 
Orta Asya Üzerinden Doğu Asya'ya Ulaşmak: Kadîm Bağlantıların İhyası
Doç. Dr. Vakur Sümer           
Avrasya Araştırma Enstitüsü / Ahmet Yesevi Üniversitesi